เส้นทางที่เรามีให้บริการ

เส้นทาง

1-2 3-4

3-9 3-4

ภูเก็ต ไป อ่าวนางและจังหวัดกระบี่ 3,000 บาท

จองทันที

3,500 บาท

จองทันที

ภูเก็ต ไป ดอนศักด์ 5,500 บาท

จองทันที

6,000 บาท

จองทันที

สนามบินภูเก็ต ไป เขาหลัก 1,800 บาท

จองทันที

2,200 บาท

จองทันที

ภูเก็ต ไป เกาะลันตา 4,000 บาท

จองทันที

5,000 บาท

จองทันที